Vid det traditionella studentfirandet när avgångseleverna sprang ut från trappan den 11 juni så var Svedala Rotaryklubbs President Alf Rasmussen på plats tillsammans med vice Presidenten Hans Järvestam. Alf Rasmussen höll ett trevligt tal till årets stipendiat Elias Hansson. Överraskningen var total och studenterna blåste för fullt i sina visselpipor och tutor när namnet avslöjades.
 
Alf Rasmussen överlämnar stipendiet till Elias Hansson omgivna av glada studenter.
 
Sedan en lång följd av år delar Svedala Rotaryklubb ut ett stipendium tillsammans med en check på 4.000 kronor till ”Årets kamrat” vid Gymnasieskolan Nils Fredriksson Utbildning (NFU) i Svedala.
Motiveringen i år 2021 lyder som följer;
Elias Hansson är en mycket ambitiös och omhändertagande kille som varit involverad i alla aktiviteter utanför skoltid, i all marknadsföring för skolan och i alla shower som sats upp. Kort och gott, en fin kandidat och ambassadör för skolan. Typiskt för den anda som eftersträvas på NFU-gymnasiet i Svedala och som kännetecknar skolans mål och värderingar.

Elias Hansson har studerat på Barn & Fritidsprogrammet på NFU gymnasiet.

Ett STORT GRATTIS från Svedala Rotaryklubb!