På grund av den ökade spridningen av Corona så ställer klubben in alla publika möten resten av året. Dock kommer vårt årsmöte att genomföras digitalt via TEAMS där medlemmarna kan delta. Efter årsmötet kommer vår Distriktsguvernör Stefan Knutsson att tala med oss medlemmar.
Vår klubbmästare kommer dagarna innan mötet att skicka ut separat inbjudan med länk och instruktioner hur du ansluter till mötet.