Publicerad av Inger Ekholm-Svensson den 06 Feb 2024

Föredraget fredag den 2 februari ”Lundabiskopen Peder Winstrup - Mannen och mumien” med Per Karsten - förre chefen för Historiska museet i Lund lockade många gäster och bland dem märktes assisterande guvernör Monica Hultberg som uttryckte stor glädje över veckans program.