Publicerad av Inger Ekholm-Svensson den 18 Jan 2024

”Jag har fått så mycket lärdom som jag kommer att kunna ha med mig hela livet”, säger Freja Wallin från NFU som gick Rotarys ledarutvecklingsprogram 2023. 

Nu är det dags att nominera nya ungdomar med utvecklingsbara ledaregenskaper. Rotarys ledarutvecklingsprogram för ungdomar mellan 17-20 år, Ryla, ger en två dagar lång introduktion i ledarskap och psykologin bakom gruppdynamik. Deltagarna får nya utmaningar genom lärarledda workshops där de ser sina starka och svaga sidor. Kursen kommer att hållas i Landskrona den 8-9 mars. Utbildningen startar på fredag eftermiddag och man måste delta under båda dagarna. Nomineringen ska motiveras och skickas tillsammans med personuppgifter senast den 30 januari till ingerekholms@gmail.com