Svedala Rotaryklubb inbjuder till fri nominering till utmärkelsen ”Årets Nätverkare i Svedala 2020”. Utmärkelsen ska tilldelas en, max två personer, verksam i Svedala kommun, som under året och gärna även tidigare aktivt arbetet för att bygga upp och/eller vidareutveckla ett/eller flera personligt och/eller organiserat nätverk. Nätverkets inriktning ska vara att skapa och/eller vidareutveckla kontakten mellan personer inom i första hand Svedala kommun och regionalt. Prioritet ska ges till nätverk som stimulerar yngres studie- och yrkesval eller medverkar till ökat erfarenhets- och/eller affärsutbyte mellan såväl personer som grupper.
Nätverk – vad står det för?
Nätverk avser här de kontakter som en person har med andra vare sig det sker genom personliga kontakter och /eller via Internet. Att nätverka innebär att man lär känna och/eller har kontakter med människor som i sin tur kan bidra till såväl den egna utvecklingen som till övriga i nätverket. Prioritet ska ges till nätverk som stimulerar yngres studie- eller yrkesval eller medverkar till ökat erfarenhets- och/    eller affärsutbyte mellan såväl personer som grupper.
 
Tidigare mottagare
Tidigare mottagare av utmärkelsen Årets Nätverkare i Svedala är sedan starten 2015 Anna Murgia, Anders Nissen, Stefan Bauer och Alexander Lärnerhem som tillsammans representerar ett brett spektra av intresseområden.
 
Nominering senast 29 mars och utdelning
Utmärkelsen ”Årets Nätverkare i Svedala 2020” kommer att tillkännages och delas ut i samband med Svedala Företagsmässa lördagen 19 september 2020.
 
Nomineringen, som är öppen för alla, kan senast 22 mars ske via mail  ulf.selin@telia.com eller med post till Svedala RK, c/o Ulf Selin, Bjärshögsvägen 123, 233 62 Bara
Ange namn på den/de föreslagne/na, nätverk/verksamhet, kort motivering samt förslagsställarens namn, telefon och e-postadress.