Vår medlem Jan Rodenstam fyller den 22 december 90 år. Jan är så nära man komma att betrakta som s.k. Charter medlem, men ändå inte. Vår klubb i Svedala chartrades av Rotary International den 17 juni 1977. Några månader senare den 25 oktober utökades Svedala klubben med några nya medlemmar och Jan Rodenstam var en utav dem. Ett decennium senare 1986–1987 var Jan Rodenstam klubbens President.
Vi HURRAR för Jan Rodenstam den 22 december!!! 
Jan Rodenstam har en lång yrkeskarriär som tandläkare. Jan har också ägnat en stor del av sin fritid - och senare som pensionär – som mycket aktiv inom golfsporten och särskilt då som medlem i och aktiv i Bokskogens golfklubb. Det finns ju ett antal medlemmar i vår klubb som spelar golf och i denna grupp har Jan Rodenstam varit mycket drivande. Otaliga är de golftävlingar som klubben arrangerat årligen i form av klubbmästerskap där Jan har varit en del av dem som varit mycket framträdande. Golfen har ända sedan klubben chartrades varit en stor källa till gemenskap för många i vår klubb. I klubbens historiska noteringar kan man läsa att Jan Rodenstam vunnit mästerskapstiteln inte mindre än sju (7) gånger. Så sent som 2003 stod Jan som segrare i klubbens årliga mästerskap och fick därmed en ny inteckning i vandringspriset.
Matlagning är en annan favoritsysselsättning för Jan. Ända sedan de första åren av verksamheten i vår klubbs första matlagningsgrupp som bildades 1990 – numera Svedala Matsällskap -, så har Jan varit med som en utav åtta (8) medlemmar. Även den verksamheten har ju fått avbrytas på grund av pandemin.
Jan Rodenstam har trots sin ålder varit mycket aktivt närvarande på våra klubbmöten fram till att vi fick stänga ner och bli ”digitala” på grund av COVID 19 pandemin.
Svedala Rotaryklubb gratulerar och HURRAR för vår medlem den 22 december 2020. Jan firar födelsedagen hemma i bostaden i lugn och ro med familjen.
Önskar en gåva till Rotary Doctors
Om någon klubbmedlem önskar uppvakta Jan på hans 90-årsdag, så önskar han en gåva till Rotary Doctors. Ett bidrag kan lämnas till klubben via Swish eller bankgiro med angivande av Jan Rodenstam 90 år. Det totala insamlade beloppet kommer sedan klubben att lämna över till Rotary Doctors som en gåva från Jan Rodenstam genom vår klubb.
Utsedd till HEDERSMEDLEM!
Ett medlemskap i ROTARY under 43 år bär stor respekt med sig. Klubbens styrelse har nyligen beslutat att utse Jan Rodenstam till HEDERSMEDLEM i Svedala Rotaryklubb.
Hans J