Publicerad av Inger Ekholm-Svensson den 11 Dec 2022

Klubbsamråd

Gunilla gav en kort  rapport om klubbens aktiviter på Julmarknaden och konstaterade att den måste betraktas som en succé med väldigt många besökare.

Inkommande president Anders Nissen återkopplade från våra mysgruppsträffar som vi hade under vecka 45. Mysgruppsträffarna är ett uppskattat inslag i klubbens mötesagenda, då det ger oss möjligheter att lära känna varandra på ett annat sätt. Många kreativa förslag har föreslagits, bland annat en ny golftävling och tankar på hur Rotary kan kroka arm med nya byggprojekt som t ex Nygårds Dammar. En mer lättillgängligt medlemsmatrikel med QR kod är också ett utvecklingsområde för klubben.