Äntligen har vi kommit igång med våra digitala och coronasäkra möten. Efter ett välbesökt digitalt möte den 29 januari så fortsätter vi  den 12 februari och därefter varannan vecka. Vår klubbmästare skickar ett mail till alla medlemmar dagen före mötet. I detta mail finns en länk till mötet samt information hur man ansluter. Klubbmedlemmar som vill ta med gäster, vidarebefordrar länken till sin gäst. Externa gäster som vill delta kan kontakta vår klubbmästare John Tegger.