Rapport från fredagens Rotarymöte
 
Fredagen den 12 mars träffades våra medlemmar för ett digitalt möte. Vi var nästan 30 medlemmar som hade bänkat sig framför sina hemmadatorer och i den nya tv-studion på STC hade klubbmästaren John Tegger full kontroll på ”sändningen” via Teams. Föredraget av Svedalas kultursamordnare Karin Leeb-Lundberg var en fullträff i tiden, då det just denna dag fanns en artikel publicerad i Sydsvenskan om dagsaktuell flyttning av offentlig konst i kommunen, som fått ny placering. Vår digitala ciceron Karin Leeb-Lundberg anställdes 1984 och har allt sedan dess varit djupt involverad i Svedala kommuns konstköp och offentlig utsmyckning.
"Svävande kub"  Jan Harry Persson
Einar Forseth och Gerhard Nordström
Karin inledde med att tala om konstens betydelse i det offentliga samhället i form av konstnärlig gestaltning på specifika platser. Konst i olika former ska framkalla goda positiva tankar och ge möjlighet till olika individers tolkningar, tankar samtal. Vi fick ta del av en mycket intressant resumé av Svedala kommuns konstköp ända sedan nuvarande kommunhus byggdes 1963–1964. Då köptes konstverk in av den mycket kände konstnären Einar Forseth (1892–1988). Konstverken finns i form av målningar på väggen inne på Kommunhusets innergård. En annan känd konstnär är Gerhard Nordström (1925–2019) som Svedala kommun köpte de stora tavlorna av som sedan 1975 har hängt i foajén och i E-salen på Folkets Hus. Då Svedala kommun har sålt Folkets Hus flyttades dessa stora tavlor med fina naturmotiv samma dag som vi lyssnade på detta föredrag, från Folkets Hus till kommunhusets 3.e våning. Där finns stora väggytor bl.a. i det så kallade vigselrummet som lämpar sig väl för ett utav konstverken. Ett annat av Gerhard Nordströms stora konstverk från Folkets Hus ska hängas i det nya biblioteket på Storgatan som kommer att färdigställas och invigas senare under detta år.

Planering och inköp av konst vid stadsplanering
När nya detaljplaner tas fram finns det alltid tankar om offentlig utsmyckning. Ett färskt exempel är det 8 meter höga konstverket ”Spadtag” som förra året placerades vid infarten till nya Åkerbruksområdet. Verket är framtaget av den tyska konst gruppen ”Inges Idee” och en av dess konstnärer Axel Lieber. Då summan var närmare en miljon kronor krävdes enligt EU--regler en offentlig upphandling i vilken mer än 100 konstnärer visade intresse. Det senaste exemplet på offentlig utsmyckning är konstverket ”Spiralen” som också invigdes förra året med strategisk placering framför nya Aggarpskolan. Här föll valet på en skånsk konstnär som faktiskt är uppväxt och gått i skola i Bara. Melissa Hendersson har skapat ett konstverk som ska ge associationer kring natur och matematik.
Vi fick se ytterligare exempel på olika offentliga utomhus konstverk i Svedala kommun. När våren och sommaren kommer så finns ju möjligheter för enskilda rundturer i vår vackra kommun och få del av konstnärliga associationer. Alla får vi säkert olika tankar när vi studerar konst i olika former.

Tänk vad Rotary ger kunskap!
Rotary mötet denna dag kan bara sammanfattas som en mycket intressant guidning om offentliga konstverk i Svedala kommun. Ett stort tack till Karin Leeb-Lundberg och när Karin om något år lämnar sin tjänst efter nästan 40 år och går i pension, så tackar vi för allt som hon bidragit till inom kultursektorn. Svedala Rotary klubb önskar Karin Leeb-Lundberg ett gott konstliv som pensionär.