För att du ska få registrerat närvaro:
 
- när du deltar i våra ordinarie möten via internet
- vid besök i andra klubbar
- vid deltagande i kommitté- eller arbetsgrupper
 
Skicka ett mail till vår sekreterare marieholms.gard@telia.com