Svedala församlings verksamhet i Covid -19 tider
Fredagen den 18 september hade vi besök på vårt klubbmöte av Svedala Församlings diakon Kerstin Carlsson. 
Diakoni är en av kyrkans viktigaste grundpelare, berättade Kerstin och likaså är kyrkans sociala arbete med bl a rådgivning gällande ekonomi en viktig del. Hennes erfarenhet är, att man kämpar med sin ekonomi in i det sista innan man ber om hjälp. Och kyrkan är noga med att följa upp det ekonomiska biståndet för dom som önskar denna hjälp.
 
Kyrkans soppluncher populära
I tidningen Kyrkhälsning, som vi fick under mötet, kan vi läsa om alla anpassningar som Svedala församling gör i dessa tider. Förutom förändringar i gudstjänstfirande, finns Drop In-dop och kyrkkaffe på byn som börjar den 23 september. Det så populära soppluncherna har blivit Musik & Lyrik med soppa för avhämtning. Dessutom fortbildning i sociala medier, där man får hjälp att komma igång med de vanligaste apparna.
Kerstin, som är diakon sedan 32 år, menar ändå att det viktigaste är att se varandra i ögonen och lyssna. Det är då vi alla mår lite bättre.
Och vår webb sändning under Klubbmästare Teggers ledning fungerade perfekt och vi har ett antal medlemmar som av olika skäl följer våra klubbmäten där.
Om Du lyssnar på webbmötet, så anmäl gärna närvaro till vår sekreterare Ingegerd Eriksson. 
ROTARY är en fantastisk källa till ny kunskap!