Förra mötet – Fredagen den 31 januari. En 30 årig jubilar skulle firas, matlaget i Svedala Rotary klubb. Talet till jubilaren hölls av åldermannen i matlaget nämligen Anders Zackrisson. Matlaget hade sin första träff just denna dag 1990 insiprerade av en talare på ett möte några veckor tidigare. Anders återgav fler episoder som inträffat under de 30 åren, många glada minnen men även tråkiga. Matlaget träffas numera på Naverlönnsskolan ca 8 ggr om året o man skiftar bland lagets medlemmar om vem som står för kvällens menyn. Laget består av 8-9 medlemmar o viss föryngring har skett över åren.
Club Runner Roland Johansson, vår egen medlem, är ansvarig för projektet för att klubben ska byta administrativt verktyg. Roland gav oss en första insikt o för gemene man är steg ett att skaffa sig ett konto. Med hjälp av sitt konto kan man ex.vis boka in sig på kommande möten. Det finns även en app kopplad till systemet o med hjälp av denna är det enkelt att hantera sina vardagliga sysslor. Här kan du hitta vår kommande hemsida https://svedala.rotary2390.se/ och som sagt var börja med att ska ett konto här https://portal.clubrunner.ca/15269/User/Login?OriginalUrl=portal.clubrunner.ca/15269%2f 1. Fyll i din mail adress 2. Klicka på ”forgot password” 3. Du kommer nu att få ett nytt password i ett mail, använd detta Du kan även se bilder mm här https://www.facebook.com/svedalarotaryklubb Projektlotteriet Nu behöver vi fylla på med fler vinster och jag ser fram emot att ni skänker några vin flaskor, tack på förhand Kommande möten 14 februari – vår egen medlem Daniel Grip kommer och berättar om sotning 17 - 21 Februari – Commando raid – gör ett besök hos någon av de närliggande klubbarna och ta intryck om hur de driver sina möten. Är det något som kan utveckla vår klubb så hör av dig med tips. 28 februari – Hjälpen kommer fram – Bo Wallenberg från barnkommissionen ger oss en insikt i deras uppdrag