Svedala Rotarys veckobrev
7 februari 2020
 
Fredagen den 7 februari
Upptäcksfärder i backlandskapet
med Per Blomberg
Per Blomberg
Ronny Olander och Ulf Selin i samspråk
Per Blomberg och veckans programvärd Gert-Åke Carlsson
 
Det är Gert-Åke som var veckans programvärd och han hade bjudit in Per som föreläsare och många av oss är glada över den inbjudan. Det är lätt att dela Pers fascination över det vackra backlandskap som vi har alldeles i vår närhet och det är lätt att njuta av Pers vackra foto. Tio gäster passade på att ta del av hans kunskaper och gäster från Rotary i Olofström fick en fantastik introduktion av Svedala och backlandskapet.
Per berättar att detta landskap är en skapelse av inlandsisen som täckte Skåne fram till cirka 17 000 år sedan. Isen var i ständig rörelse och flyttade på mängder av sten, grus och jord runt i landskapet. Stora isblock skapade sänkor, där vi nu ser kärr och sjöar. Bl a Yddingesjön och Fjällfotasjön kom till på det sättet. Mängder av vatten forsade fram av de smältande isarna och skar ut rännor och ådalar i backlandskapet. Det kan vi t ex se vid Sege å mellan Toarp och Skabersjö slott.
I boken "Upptäcktsfärder i backlandskapet" har författaren delat in innehållet i olika tidsepoker, från forntidslandskapet vidare till medeltidslandskapet och till sist med det moderna landskapet. Där ser vi bilder på byggnader som påverkat vårt samhälle och landskap på ett ganska dramatiskt sätt. Under rubriken Industrilandskapet hittar vi bilder på Svedala Arbrå (Sandvik) med sin vackra byggnad.
I kapprummet efter avslutad föreläsning fälldes kommentaren "varför reser vi utomlands när det finns så mycket att se i vår närhet?"
Per är arkitekt i sin yrkesprofession ,men kan nog betraktas som upptäcktsresande i vårt närområde. I förordet till sin bok skriver han " äventyret finns även i den lilla skalan, och det är upp till var och en hur stort äventyret blir".
 
 
Kommande möten – 14 februari – vår egen medlem Daniel Grip kommer och berättar om sotning
 
Anmälan till mötet är öppen och sker som tidigare, logga in på
Klicka på Nästa möte
 
Fyll i Din email
Password för alla -  RotarySvedala123!
 
OBS du får ingen kvittens då du trycker på spara men man kan se uppe till höger att antal anmälda har ökat genom att du sparat din anmälan
Ser fram emot din anmälan senast på onsdag klockan 12:00
Det går att ringa till receptionen på STC, 040-370960 efter onsdag klockan 12:00.
 
Lunchen med föredrag kostar som vanligt 110 kr som med fördel betalas in på klubbens swishkonto 123 616 06 67, ange mötesdatum. Blir vi tillräckligt många kommer vi även att ha ett projektlotteri, 20 kronor per lott och gärna med swish.
 
Nästa möte:
14/2 kl: 12:15
Vår egen medlem Daniel Grip berättar
om sotning
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile