Presidenten har ordet...
 
Rotary - en hållbar organisation
 
Inkommande guvernör Ulf Bingsgård om Rotary och hållbarhet
 
Vi var ca 30 närvarande klubbmedlemmar vid fredagens digitala klubbmöte som lyssnade till inkommande guvernör Ulf Bingsgårds föredrag om Rotary ur ett hållbarhetstänk. Gäster denna gång var Henrik Szentes från Strability AB i Svedala och Erik Stoy som innehar flera politiska nyckeluppdrag (M) inom kommunen. Hållbarhet tillhör ett av de sju ämnesområdena som Rotary redan arbetar med (se bild nedan) - men vi kan bli bättre. I dessa tider med ett allt intensivare miljö- och hållbarhetsfokus behöver vi visa att vi också tillhör en organisation som jobbar med hållbarhetsfrågorna - särskilt om vi vill attrahera yngre och samhällsengagerade medlemmar. Rotary är dock i första hand ett yrkesnätverk där allt vi åstadkommer bygger på det starka yrkesnätverket.
Ett av Ulfs förslag på hur vi kan uppmärksamma miljö- och hållbarhetsfrågorna var att starta gröna projekt antingen lokalt eller tillsammans med andra andra klubbar. För Svedala Rotaryklubbs del är vi redan gott i gång genom Naverlönnsprojektet som vi nyss har startat. För andra gång köper klubben in naverlönnar som planteras i samarbete med kommunen. Förra gången det begav sig var i 2008 då klubben köpte in och planterade sju naverlönnar till det då nya ombyggda Marknadstorget.
I dag står träden där stora och vackra och ramar in den södra delen av torget. Nu till våren köper klubben in ytterligare tre naverlönnar som i samarbete med kommunen denna gång kommer att planteras i den stora cirkulationsplatsen för väg 841 i Bara. Naverlönnarna kommer att göra tre befintliga körsbärsträd sällskap och i samband med grävarbetena planerar kommunen att byta ut del av gräsytan med blomsteräng. Det planeras även att installeras en solcellsdriven belysning av träden.
 
Fortsatt hållbarhetsfokus under hösten
 
Kommunens arborist, tillika arbetschef för parkenheten, Jon Springe, är den som klubben har dialog med i Naverlönnsprojektet i Bara. Jon har framfört önskemål om att besöka Svedala Rotaryklubb till hösten som en uppföljning och för att presentera ett annat projekt som kan vara en naturlig fortsättning på naverlönnsplanteringarna och som Svedala Rotaryklubb kanske kan vara intresserad av att genomföra i samarbete med kommunen? Det handlar om att försöka odla fram nya naverlönnar som är baserade på den naverlönnsart som i Sverige enbart återfinns naturligt i Svedala kommun, vilket även är anledningen till att ett blad från Naverlönn pryder Svedalas kommunvapen. De naverlönnar som idag köps in och planteras är inte baserade på den inhemska Svedalaarten. Detta kan ju vara ett intressant sätt för klubben att följa upp hållbarhetstemat om klubbmedlemmarna så önskar. Kanske kan hållbarhetsfrågorna vara ett aktuellt diskussionstema vid höstens mysgrupper? Stafettpinnen i dessa frågor kommer att lämnas över till inkommande president Rune Nilsson.
John Teggers sändningsstudio - en tillgång för Svedala Rotaryklubb
Det är en stor tillgång för Svedala Rotaryklubb att vi i dessa tider med digitala möten kan sända våra möten från vår klubbmästare John Teggers sändningsstudio på STC. Detta höjer den tekniska nivån på mötena avsevärt med bildvalsteknik, ljudstyrning och storbildsöversikt över alla närvarande. Vi kan som klubb verkligen glädjas över att vi kan genomföra våra digitala möten med sådan väl fungerande teknik och med möjlighet för föredragshållarna att framträda från sändningsstudion med optimal bild- och ljudkvalitet. Detta gör att mötena blir attraktiva för oss alla att närvara vid.
Å klubbens vägnar utdelar jag en stor eloge och ett stort tack till vår klubbmästare!
1 580 kronor till projektlotteriet
 
Återigen ett mycket glädjande resultat vid fredagens projektlotteri med 79 sålda lotter och därmed 1 580 kronor till klubbens välgörenhetsprojekt! Och väldigt fina vinster även denna gång! Ett stort tack till lottköparna och till klubbmedlemmarna som skänkt de fina vinsterna, vilket gör att intäkterna från lotteriet går oavkortat till klubbens välgörenhetsprojekt!
 
Grattis till vinnarna som denna gång blev:
 1. Sven Hansson
  Rött vin; Angels Estate Young Stallion 2017 från Thracian Vallley, Bulgarien
  Gåva till projektlotteriet noggrant utvald av Fredrik Aksell
 2. Lars Gösta Svensson
  Rött vin; Stony Cape Pinotage Cinsault från Western Cape, Sydafrika
  Gåva till projektlotteriet från John Tegger
 3. Gunilla Nordgren
  Bokpaket med inbundna böcker och choklad;
  "Passionerat hantverk på Olof Viktors" av Han Hedh
  "Midvinterblod" av Mons Kallentoft
  Gåva till projektlotteriet från Gun & Ronny Olander
 4. Peter Rodenstam
  Inbunden bok; "Den nya oredans tid" av Carl Bildt
  Gåva till projektlotteriet från Alf Rasmussen
 5. Jörgen Grabo
  Borrkärna, souvenir från bygget av Öresundsbron 1996-2000
  Den ena av två askar från klubbens innehav
Vinsterna kan i vanlig ordning avhämtas i receptionen på STC, men ring gärna först STC:s växel 040-37 09 60 för att försäkra dig om att receptionen är öppen.
Dags för nytt styrelsemöte
 
Torsdagen den 15 april träffas styrelsen för innevarande Rotaryårs nästa sista och kanske viktigaste styrelsemöte. Utöver de fasta punkterna som ekonomiredovisning och diverse klubbangelägenheter, står följande huvudpunkter på dagordningen:
 • Årets stipendier till Bästa Kamrat NFU och Årets Kulturskolestipendiat
 • Eventuell kandidat till Årets Rotarian vid distriktskonferensen den 24 april
 • Uppföljning och lägesrapport avseende Naverlönnsprojektet
 • Programmet för klubbmötena fram till presidentskiftet den 18 juni
 • Program och upplägg för presidentskiftet inkl. underhållning
 • Förslag till Paul Harris Fellow-utmärkelser vid presidentskiftet
 • Genomgång och godkännande av stor artikel om Svedala Rotaryklubb
  i kommande årsbok för Föreningen Svedala-Barabygden
Om du har något särskilt du önskar att styrelsen ska ta upp är du välkommen att höra av dig till undertecknad.
Bästa kamrat nfu
Traditionen trogen planerar Svedala Rotaryklubb även i år utse Bästa Kamrat NFU och som kommer att motta ett stipendium på 4 000 kronor från klubben i samband med nationaldagsfirandet. Detta synliggör dessutom Svedala Rotaryklubb i nyhetsmedia, på NFU:s hemsida och i sociala medier. Vi planerar även att presentera kandidaterna på klubbens Facebooksida nu framöver under nomineringsprocessen.
 
Sofia, som fick stipendiet 2016, skriver bland annat så här: "Jag är fortfarande väldigt tacksam för stipendiet som jag tilldelades i samband med studenten. Det var väldigt betydelsefullt för mig att få en bekräftelse på att det är viktigt att vara inkluderande och verka för att alla ska känna sig välkomna och en del av gemenskapen på skolan och i samhället. Jag har tagit med mig detta erkännande genom studietiden och i arbetslivet för att fortsätta kämpa för mångfald och inkludering. Det har alltid känts viktigt för mig, men det var extra skönt att få en bekräftelse från vuxna i Rotary, att det var viktigt även för dem. Utan bekräftelsen från Rotary om att det är viktigt att vara en bra medmänniska och stå upp för andra, så kanske det inte hade blivit så."
 
Sofia studerar f.n. i Stockholm och är färdigutbildad till systemvetare till sommaren. Sofias fina återkoppling bekräftar dels att NFU arbetar på ett bra sätt med nominering och uttagning till "Bästa kamrat" och dels att Svedalas Rotaryklubbs årliga stipendier är viktiga och meningsfulla.
årets kulturskolestipendiat
På samma sätt som för Bästa Kamrat NFU planerar Svedala Rotaryklubb att även utse Årets Kulturskole-stipendiat som kommer att motta ett stipendium på
3 000 kronor från klubben. Kulturskolechef Mats Olofsson bekräftar för klubben att processen med att utse stipendiat pågår för fullt. Det finns för närvarande sex kandidater som alla ska spela in varsin film. Ett kollegium vid Kulturskolan får sedan se alla filmerna och röstar därefter fram en stipendiat senast den 1 maj.
 
Båda stipendierna - för Bästa Kamrat NFU och för Årets Kulturskolestipendiat - kommer att tas upp vid vårt styrelsemöte den 15 april. Vi ser även fram emot ett framträdande av båda stipendiaterna - fysiskt eller digitalt - i samband med presidentskiftet den 18 juni.
rotary opens opportunities
Ungdomsutbytet är en av de många möjligheterna som erbjuds genom vårt medlemskap i Rotary International. Om du som klubbmedlem har en ungdom mellan 15 och 18 år finns möjligheten för ett ettårsprogram med studier och boende hos en Rotaryfamilj i ett annat land mot att man tar emot den andra familjens ungdom i det egna hemmet under samma period. Klubben kan bidra ekonomiskt till del av kostnaden för det extra hushållet. Svedala Rotaryklubb har genom åren sänt ut ca tio ungdomar till andra länder såsom USA, Canada och Australien. Senaste ungdomsutbytet ägde rum under Rotaryåret 2016-2017 då dåvarande Rotarymedlem Cecilia Siöland sände sin son David till Canada och samtidigt tog emot Olivia Wilcox. På bilden till vänster ser vi Olivia och David på Kastrup Airport den 30 juli 2016 i samband med att Olivia hälsas välkommen. David drog till Canada tre dagar senare. Cecilia Siöland har gett oss tillåtelse att använda bilden och vill passa på att skicka en hälsning till alla klubbmedlemmarna.
Vår klubbmedlem Rolf Asp är kontaktperson för ungdomsutbytet och kan ge närmare information om du är intresserad av denna möjlighet.
Håll dig uppdaterad - besök klubbens hemsida och Facebooksida
 
Vi kan alla glädjas åt att vi har en levande hemsida och en levande Facebooksida!
Håll dig uppdaterad genom att besöka klubbens hemsida svedala.rotary2390.se och klubbens Facebooksida.
 
Klubbens Facebooksida hålls ständigt levande med inlägg och foton samt reportage från klubbmötena tack vare vår kommunikationsansvarige Inger Ekholm Svensson. Kontakta gärna Inger om du har inlägg och bilder du vill dela med dig på klubbens Facebooksida.
 
På klubbens hemsida kan du alltid se vad som är på gång både i vår egen klubb och i klubbarna inom distriktet som det finns länk till. Om du loggar in får du översikt över dina klubbkamraters kontaktinfo, du kan uppdatera din egen profil, ta del av protokollen från styrelsemötena och årsmötet, med mera. 
 
Du är alltid välkommen att kontakta klubbens IT-ansvarige Roland Johansson om du önskar IT-support eller har frågor kring klubbens hemsida. Du når Roland via på telefon 0703-92 82 64 eller via roland.vemmenhog@hotmail.com
Bästa Rotaryhälsningar
 
Alf Rasmussen
President
Svedala Rotaryklubb
 
0700-90 35 37
 
 
 
 
 
 
Upcoming Events
Konsten att skriva romaner, noveller o fackböcker
Via Teams
23 apr 2021
12:45 – 13:30
 
Det nya Jägersro
Via Teams
07 maj 2021
12:45 – 13:30
 
I hälsans tecken
Via Teams
21 maj 2021
12:45 – 13:30
 
Visa hela listan
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile