Presidenten har ordet...
 
Ledarskap i kristid
 
Dags för digitalt klubbmöte med föredrag av Johan Lundgren
Nu på fredag den 29/1 är det återigen dags för digitalt klubbmöte. Denna gång kan vi se fram emot att få lyssna vi till vår kommundirektör tillika klubbmedlem Johan Lundgren som håller föredrag om "ledarskap i kristid" - ett högst aktuellt tema i dessa Coronatider. Hur har kommunen hanterat Coronakrisen och hur är läget just nu? Tillbakablick och Johans tankar framåt. Missa inte detta!
 
Vår klubbmästare John Tegger är i vanlig ordning moderator för mötet och mejlar ut anmälningslänk via Teams till alla klubbmedlemmar och anmälda gäster inför mötet som börjar kl 1245 (efter lunch) och avslutas kl 1330. Styrelsen är på plats från kl 1230 för teknikkontroll och en kort avstämning inför mötet.
 
Varmt välkomna till fredagens klubbmöte!
 
Gäster är alltid välkomna!
Som klubbmedlem har du alltid möjlighet att bjuda med gäst till klubbmötet. Du anmäler din gäst till klubbmästaren som mejlar ut en anslutningslänk till gästen. Det kan vara lämpligt att du som har bjudit in gästen, presenterar din gäst i början av mötet eller låter gästen kort presentera sig själv.
 
Vinstlista vid fredagens projektlotteri
Du är som alltid välkommen att köpa lotter à 20 kronor till förmån för klubbens välgörenhetsprojekt. Pengarna som kommer in till projektlotteriet går oavkortat till välgörenhet tack vare att vinsterna har skänkts av klubbmedlemmar. Så ett stort tack till lottköparna och alla som skänkt de fina gåvorna till projektlotteriet!
 
Vinsterna denna gång är:
 1. En flaska rött vin och en burk småkakor
  Gåvor till projektlotteriet från John Tegger
 2. Bok I
  Inslagen överraskning från Gun Olander
 3. Bok II
  Inslagen överraskning från Gun Olander
Vinst 3 utgår vid färre sålda lotter än 30.
 
Du köper lotter genom att swisha till 123 616 0667 under innevarande vecka och fram till och med fredagen. Om du har ett särskilt vinstönskemål (bok eller vin) så kan du gärna ange det när du swishar. Annars tilldelas du vinst enligt vinstlistans nummerordning. Dragning äger rum under lördagen och vinnarna meddelas av skattmästaren.
 
Lycka till i dragningen!
 
Dags att betala medlemsavgiften för första halvåret
Senast nu på fredag den 29/1 (sista bankdag i januari) behöver medlemsavgiften om 900 kronor för första halvåret 2021 vara insatt på klubbens bankkonto. Betalning kan göras via bankgiro 5287-8238 men du kan även swisha in medlemsavgiften till 123 616 0667. Tack för att du betalar medlemsavgiften i tid!
 
Dags att nominera kandidat till distriktsguvernör 2023-2024
Nu inbjuds alla distriktets Rotaryklubbar att nominera guvernörskandidat för Rotaryåret 2023-2024! Värt att notera är att klubbarna bara kan nominera kandidat från den egna klubben.
 
Så här ser successionsordningen ut just nu:
 • Stefan Knutsson, guvernör innevarande Rotaryår 2020-2021
 • Ulf Bingsgård, guvernör Rotaryåret 2021-2022
 • Margareta Robinson, guvernör Rotaryåret 2022-2023
Kvalifikationerna för uppdraget enligt Rotary Internationals bestämmelser:
 • Kandidaten ska vara medlem i god ställning i en fungerande klubb i distriktet.
 • Kandidaten ska ha tjänstgjort som klubbpresident under ett helt Rotaryår.
 • Kandidaten ska uppvisa engagemang, förmåga och vilja att utföra och klara av en guvernörs uppgifter.
 • Kandidaten ska uppvisa kunskap om de kvalifikationer, uppgifter och ansvarsområden som åligger en guvernör. (Eftersom guvernören är Rotary Internationals förlängda arm i distriktet, åligger det främst guvernören att värna och stärka klubbarna och främja medlemskapet i Rotary.)
Om du som klubbmedlem har ett förslag till guvernörskandidat från vår klubb, kan du tillskriva undertecknad eller någon annan i styrelsen. Motivera gärna ditt förslag. Eventuella inkomna förslag tas upp vid vid nästa styrelsemöte den 11 februari. Eventuell lämplig kandidat antas sedan vid ett kommande klubbmöte. Senast den 20 mars skickar vi vår nominering, underskrivit av presidenten och sekreteraren, till nuvarande guvernör Stefan Knutsson stefanknutsson54@outlook.com
 
Håll dig uppdaterad genom att logga in på klubbens hemsida
Vi kan glädjas åt att vi har en levande Facebooksida och en levande hemsida!
Håll dig uppdaterad genom att besöka klubbens Facebooksida och med jämna mellanrum även logga in på klubbens hemsida www.svedala.rotary2390.se
Bästa Rotaryhälsningar
 
Alf Rasmussen
President
Svedala Rotaryklubb
 
0700-90 35 37
 
 
 
 
 
 
Upcoming Events
Ledareskap i kristid med Johan Lundgren
Via Teams
29 jan 2021
12:45 – 13:30
 
Inställt pga Convid-19
05 feb 2021
 
Inför Bokrean med Anders Löfberg
Via Teams
12 feb 2021
12:45 – 13:30
 
Inställt pga Convid-19
19 feb 2021
 
Klubbsamråd
Via Teams
26 feb 2021
12:45 – 13:30
 
Inställt pga Convid-19
05 mar 2021
 
Konstverk i Svedala
Via Teams
12 mar 2021
12:45 – 13:30
 
Inställt pga Convid-19
19 mar 2021
 
Visa hela listan
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile