Online Registration
09
dec
2022
Svedala
STC

Sweden

Klubbmöte med information om ny medlemsmatrikel och därför uppmanas all medlemmar att senast den 5 dec ha lämnat sin yrkesbemämning, alt. sina fritidsintressn till Inger Ekholm-Svensson.
Styrelsen kommer också att redovisa en sammanställning av mysgruppsprotokoll och dörför uppmanas alla mysgrupper att skicka in sittt protokoll ill Gunilla.