26
feb
2021
Svedala
Via Teams

Sweden

Internt klubbmöte för diskussion om klubbens inre angelägenheter. Presidenten kommer bl.a. att redogöra för höstens genomförda mysgruppsmöten med resp grupps synpunkter.
Nämn gärna före mötet till Presidenten om du har något du vill diskutera.

Mötet sker via TEAMS och anslutninglänk skickas ut via mail till klubbens medlemmar

Ingen föranmälan krävs för webbmöte