Kontakt: John Tegger
Anmälan online
  • Anmälan till detta evenemang är stängd.
24
mar
2023
Svedala
Svedala Trade Center
Gyllerogatan 1
Svedala,
Sweden

Vår egen medlem och kommunens samordnare Alf Rasmusen pratar om det nya stationsområdet vid ICA

Stationsområdet i Svedala kommer att omgestaltas helt och hållet. Dagens mittperrong rivs och ersätts av nya sidoperronger. En 11 meter bred gång- och cykeltunnel anläggs under spåren. Nya hissar med klocktorn anläggs. Fyra moderna väntkurar installeras (två på vardera sida). Nya torg anläggs på båda sidor om spåren. Dagens bussangöringar vid Stationsplan flyttas till Stortorget. ICA:s kundparkeringsområde byggs om och en ny pendlarparkering anläggs väster om ICA:s kundparkering. Kollektivtrafiken och hållbarhetsfrågorna kommer därmed att gynnas.

Nya stationsområdet blir inte enbart en ny järnvägsstation, utan innebär ett stadsmässig lyft för Svedala tätort och en förbättrad förbindelse mellan norra och södra delarna av tätorten. Byggstart i början av december 2023, slutbesiktning i slutet av december 2024.

Veckans meny:  Wienerschnitzel med rödvinsås och gröna ärtor 
Glöm inte att anmäla ev. specialkost via mail till info@svedalatradecenter.se senast torsdag kl 11:00

OBS! Det är en helt normal fredag - konferensen innan Rotary-mötet har blivit flyttad, så det är åter som en normal fredag...