Gunilla Nordgren och Hans Järvestam planterar klubbens gåva till kommunen 
 
I samband med att kommunen 2008 byggde om Marknadstorget passade Svedala Rotaryklubb på att skänka 7 st Naverlönnar till kommunen för placering på torget.
Naverlönnarna har under de gångna åren skänkt Svedalaborna en trevlig inramning av torget.
Så här skriver Naturskyddsföreningen i Svedala om Naverlönnen.
”Naverlönnen är en art inom familjen kinesträdväxter och är ett litet träd eller stor buske, upp till 10-15 m höjd. Trädet har finhåriga kvistar och blad. Bladen är relativt långstjälkade, vanligen 5-6 cm långa och matt gröna, bladen har hjärtlik bas och 3-5 äggrunda trubbiga flikar. Blommorna är små, gulgröna och sitter upprätta i glesa knippen. Arten blommar i maj och förökar sig med frön och stubbskott.
Naverlönn finns i vilt tillstånd endast i Svedala kommun i Sverige, medan i södra Europa finns den mer allmänt, beståndet anses vara en relik från ett större tidigare bestånd.”
Naverlönnens blad ingår i Svedalas kommunvapen och kommunvapnet ingår också Svedala Rotaryklubbs standar.
Naverlönnar