Plantering av Naverlönnar vid Bara Centrum 2021

Naverlönnen finns i vilt tillstånd endast i Svedala kommun i Sverige, medan i södra Europa finns den mer allmänt, beståndet anses vara en relik från ett större tidigare bestånd.”
Eftersom det endast finns ett fåtal vilda exemplar av trädet kvar hoppas Svedala kommun få i gång ett forskningsprojekt om den akut hotade Naverlönnen, tillsammans med bl.a. SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) berättar Jon Springe från kommunens parkavdelning.
Svedala Rotaryklubb bidrar med Naverlönnar i kommunen.
 
 
 
Plantering av Naverlönnar i Bara av klubb-medlemmarna Bo Hansson, Hans Järvestam, Stig Larsson och Jon Springe från kommunen samt klubbens president Alf Rasmussen