Stipendiet "Bästa kamrat"

Stipendiet utdelas till gymnasieelev i avgångsklass vid kommunens gymnasieskola Nils Fredriksson Utbildning, NFU.
 
Stipendiet utgår från Rotarys grundläggande värderingar och  syftar till att sporra och utgöra en uppmuntran för ”det osjälviska hjälpandet” och ett gott kamratskap.
Stipendiet, har delats ut sedan 2007 och överlämnas vid studenthögtiden av Svedala Rotarys president. Förutom penninggåvan erhåller eleven ett diplom med motivering till stipendiet.
 
Kriterier
För att vara lämplig kandidat som ”Bästa kamrat” bör eleven
 
  • på alla sätt ha försökt ställa upp vänligt och tillmötesgående, då någon begärt hans eller hennes hjälp
  • sett till andras bästa framför den egna bekvämligheten
  • varit lojal mot både kamrater och lärare
  • varit en föregångsman/kvinna
  • varit acceptabelt kunnig och noggrann i skolarbetet
  • varit mottaglig för synpunkter och saklig kritik från såväl sina kamrater som från lärare och övrig skolpersonal

2016-års stipendiat berättar...
 
Sofia Andersson fick stipendiet 2016 och fem år senare berättar hon så här  om sin tid efter studentexamen.
 
 
 
”Tack vare stipendiet, och lite lön från följande sommars sommarjobb på café, kunde jag genomföra mina drömmars resa till Hawaii, där min moster bodde då. En resa jag inte haft möjlighet att göra utan bidraget från Rotary, i alla fall inte så tidigt, och bara ett år senare flyttade min moster till Sverige igen, så det var verkligen en perfekt möjlighet jag fick genom stipendiet. Jag åkte ett halvår efter studenten och hade en fantastisk resa.
Jag bodde på ett hostel i några dagar och fick vänner från flera olika delar av världen.
Efter resan flyttade jag till Stockholm för att genomföra en 4 månaders praktik som ingenjör på Swedavia genom Tekniksprånget. Jag trivdes bra i Stockholm och blev kvar där. För tre år sedan påbörjade jag min kandidatexamen i Data-& Systemvetenskap på Stockholms Universitet och tar en efterlängtad examen nu i vår.
Under studietiden har jag arbetat som Social Media Manager för ett ledande globalt IT-konsultbolag och den första september börjar jag mitt första heltidsjobb efter examen som trainee på Microsoft i Sverige. Det ser jag väldigt mycket fram emot.
 
Jag är fortfarande väldigt tacksam över stipendiet jag tilldelades i samband med studenten. det var väldigt betydelsefullt för mig  att få en bekräftelse på att det är viktigt att var inkluderande och verka för att alla ska känna sig välkomna och som en del av gemenskapen på skolan, och i samhället. Jag har tagit med mig det erkännandet genom  studietiden och arbetslivet, och fortsatt kämpa för mångfald och inkludering. Det har alltid känts viktigt för mig, men det var extra skönt att få en bekräftelse från vuxna i Rotary, att det var viktigt för dem.
 
På min fritid har jag frivilligt engagerat mig i föreningen Women in Tech och Datatjej där vi arbetat för en jämställd och inkluderande IT-bransch med en bred mångfald. Utan bekräftelsen från Rotary, om att det är viktigt att vara en bra medmänniska och stå upp för andra, så kanske det inte hade blivit så”