Stipendiet "Bästa kamrat"

Stipendiet utdelas till gymnasieelev i avgångsklass vid kommunens gymnasieskola Nils Fredriksson Utbildning, NFU.
 
Stipendiet utgår från Rotarys grundläggande värderingar och  syftar till att sporra och utgöra en uppmuntran för ”det osjälviska hjälpandet” och ett gott kamratskap.
Stipendiet, har delats ut sedan 2007 och överlämnas vid studenthögtiden av Svedala Rotarys president. Förutom penninggåvan erhåller eleven ett diplom med motivering till stipendiet.
 
Kriterier
För att vara lämplig kandidat som ”Bästa kamrat” bör eleven
 
  • på alla sätt ha försökt ställa upp vänligt och tillmötesgående, då någon begärt hans eller hennes hjälp
  • sett till andras bästa framför den egna bekvämligheten
  • varit lojal mot både kamrater och lärare
  • varit en föregångsman/kvinna
  • varit acceptabelt kunnig och noggrann i skolarbetet
  • varit mottaglig för synpunkter och saklig kritik från såväl sina kamrater som från lärare och övrig skolpersonal

2022-års stipendiat.
Thomas Tegger blev vald till
Årets kamrat på NFU
 

Årets kamrat 2022

Stipendiepengar blev en middag till mamma och pappa
 
Elevrådets ordförande Thomas Tegger blev vald till Årets kamrat på NFU - Nils Fredriksson utbildning.
I motiveringen läser man att han är en person som alltid ställer upp, är omhändertagande och som ser alla på skolan. Han är alltid positiv och är en entreprenör ut i fingerspetsarna och otroligt driven. Thomas är också hjälpsam, noggrann och initiativtagande och har under gymnasietiden intagit rollen som språkrör mellan elever och personal. Ett lysande exempel på hans entreprenörsanda är initiativet med insamlingen till barn och unga i Ukraina.
 
 
 
Rune Nilsson, klubbpresident överlämnade diplom och en check om 5 000 kr till Thomas på studentdagen.
 
Thomas berättar att han direkt efter studenten började arbeta med främst mediaproduktion i det familjeägda bolaget Blue Bone Production. Där arbetar han med olika mediatjänster som reklam- och utbildningsfilmer. Han har fortfarande mycket kontakt med skolan och då främst elevrådet som han stöttar på olika sätt. Pengarna han fick har han använt till att bland annat bjuda mamma och pappa på middag, men även till att förbättra arbetsmiljön i mediebolaget.