Sandvik, Svedalas stora företag
Svedala Rotaryklubb bildades 1977 och har idag 60 medlemmar, både kvinnor och män, bosatta i eller verksamma inom Svedala kommun.
Klubben har under årens lopp haft 160 medlemmar och idag har vi 4 st charter-medlemmar fortfarande med oss.
Klubben träffas regelbundet varje fredag lunch för att efter en enkel måltid lyssna på ett föredrag om aktuella och allmänt intressanta ämnen.
Under år 2020 och 2021 har vi tidvis inte kunnat träffas fysiskt utan då har vi som många andra haft våra möten digitalt.

Svedala Rotaryklubb sponsrar förutom internationella och regionala projekt, även lokala förmågor med årliga stipendier till elever på NFU-skolan och Kulturskolan.
Svedala Rotarys standar