Bo Wallenberg, generalsekreterare i Barnmissionen berättar att han som en helt ung man ärver sin pappas livsverk, Barnmissionen. Pappan, en folkparksartist som blev frälst och ändrar hela sitt liv. Det kristna budskapet omsättes i praktisk verksamhet genom att starta hjälpverksamhet bl a i Filippinerna och Ukraina.
 
Bo framhåller att Barnmissionens pengar alltid kommer fram till de barn, som såväl behöver omsorg i form av både ett mål mat och skolgång. Korruption är fattigdomens västa fiende, menar Bo och berättar att man aldrig mutar sig fram även om det vore praktiskt ibland.
Bo har förvaltat sitt arv på ett mycket positivt sätt och kan nu hjälpa barn i flera afrikanska länder också. Och som alltid, utbildning skapar förutsättning för en hållbar förändring av livet, inte bara för ett barn utan även för en hel familj.
Under föredraget ser vi en videofilm där vi får bekanta oss med de olika projekten som Barnmissionen driver. Man kan gå in på www.barnmissionen.se och se samma film där samt få mer information om hur man kan förändra ett barns situation.
Du kan även se bilder mm här https://www.facebook.com/svedalarotaryklubb