En bättre placering än Tegelbruket kan man knappast tänka sig till skulpturen ”Tegelmästaren” av Bie Norling. Konstverket är placerat på den gamla platsen för Svedalas försökstegelbruk som var i drift mellan åren 1904 - 1972. Platsen blev sedermera bostadsområdet Tegelbruket och konstverket installerades 2004.
 
Bie har skulpterat och målat i över 50 år och hennes konst finns representerad över hela landet i så väl offentlig som privat sammanhang. Om hennes konst kan man läsa ”att den röda tråden i alla konstverk är att de ska framkalla en känsla av värme och glädje”. Och nog kan man ana en känsla av yrkesstolthet i Tegelmästarens hållning. Konstverket är idag inte helt intakt, det saknas en bit av det verktyg han håller i handen.
 
Det var Nils Fredriksson som föreslog att Svedala skulle bli platsen för försökstegelbruket då kommunen kunde erbjuda närhet till väg och järnväg och att leran på platsen kunde användas till både gult och rött tegel. Utbildningen till tegelmästare höll mycket hög klass och ansågs som en av Nordens främsta branschutbildningar.